Page 6 - Minicatalog AIRPORT CUP
P. 6

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

    BEST MINOR PUPPY OF BREED - najkrajší mladší dorast, udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo
    suke z každého plemena. Do výberu nastupujú pes a suka, ktoré získali známku Veľmi nádejný
    1 v triede mladšieho dorastu.
    BEST PUPPY OF BREED - najkrajší dorast, udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého
    plemena. Do výberu nastupujú pes a suka, ktoré získali známku Veľmi nádejný 1 v triede
    dorastu.
    BEST JUNIOR OF BREED - najkrajší mladý jedinec, udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z
    každého plemena. Do výberu nastupujú pes a suka, ktoré získali titul CAJC v triede mladých.

    BEST VETERAN OF BREED - najkrajší veterán, udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z
    každého plemena. Do výberu nastupujú pes a suka, ktoré získali známku Výborný 1 v triede
    veteránov.
    CAJC - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením
    Výborný 1 v triede mladých.
    CAC - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v
    triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie Výborný 1.
    RES. CAC - môžu získať psy a suky ocenené známkou Výborný 2 v triedach strednej, otvorenej,
    pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC.
    CACIB - čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy. Do súťaže postupujú psy a suky
    plemien uznaných FCI, ktoré získali CAC. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť
    navrhnuté na udelenie CACIB.
    RES. CACIB - môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením CAC a jedinec s ocenením RES.
    CAC z triedy, v ktorej bol udelený CACIB.
    BEST OF BREED (BOB) - víťaz plemena, udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého
    plemena. Do súťaže nastupujú pes a suka, ktoré získali CAJC, CACIB a Výborný 1 v triede
    veteránov.
    BEST OF OPPOSITE SEX (BOS) - najlepší jedinec opačného pohlavia.
    CENY

    Cenu za ocenenie Veľmi nádejný, tituly CAJC, CAC, CACIB, BEST VETERAN OF BREED, BOS a
    BOB si majitelia víťazných psov a súk prevezmú vo Výdaji cien. Vystavovatelia neúčasťou na
    záverečných súťažia strácajú nárok na ceny.
    CENY JE NUTNÉ PREVZIAŤ POČAS


    VÝSTAVNÉHO DŇA. DODATOČNÉ
    ZASIELANIE CIEN NIE JE MOŽNÉ.    6  www.dogshow.sk
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11