Page 9 - Minicatalog AIRPORT CUP
P. 9

ROZHODCOVSKÝ ZBOR / LIST OF JUDGES

     BOROŠ ĐEVI DANIJEL, RS      LOZIĆ ŽELJKO, RS
     ELLEROVÁ MARTINA, SK       MATYÁŠ JAROSLAV, SK
     HAVELKA TIBOR, SK        MELICHOVÁ ILDIKÓ, SK
     HELDOVÁ SOŇA, SK         PETTKÓ CSABA, HU
     JÍLKOVÁ ZDENKA, CZ        PISKAY VLADIMÍR, SK
     JURSA JOZEF, SK         VOJTEK VLASTISLAV, SK
     KANÁS RÓBERT, SK         VOJTEKOVÁ IVETA, SK
     KUBAĽA JAROSLAV, SK       VOLÁRIKOVÁ LINDA, SK

     HLAVNÝ ROZHODCA / CHIEF JUDGE: ŠTAUDINGER JURAJ, SK     POPIS PSA NEBUDE PÍSANÝ DO POSUDKOVÉHO LISTU, VYZNAČENÉ BUDE LEN
     OCENENIE A TITULY.
     CRITIQUE WILL BE NOT WRITTEN, ONLY QUALIFICATION AND TITLES MATCHED
     IN THE JUDGEMENT.                             17.09.2020                           17.09.2020                           17.09.2020

     KOMISIA PRE PROTESTY / COMMISSION FOR PROTESTS
     Matyáš Jaroslav, Štaudinger Juraj, Šuster Jozef

     Protest sa môže podať len z formálnych dôvodov, písomne vo výstavnej
     kancelárii, počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne
     so zložením vkladu 50 €, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa
     prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu – oceneniu, poradiu,
     udeleným titulom a pod. je neprípustný.
     A protest can only be submitted for formal reasons, in writing form, in
     the show office, at the time of the show until the judging in the ring is
     finished, against a deposit 50 eur, which will forfeit in case the decision of
     the committee is unfounded. Protest against any decision made by judge –
     grade, placement, titles, etc., is not allowed.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14