Page 4 - Minicatalog AIRPORT CUP
P. 4

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr.
    horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná
    zostať v domácej izolácii alebo okamžite opustiť priestory
    akcie.    In the case of an acute respiratory illness (e.g. fever,
    cough, sneezing, difficulty breathing) the person is
    obliged to remain in home isolation or leave the show area
    immediately.

    4  www.dogshow.sk
   1   2   3   4   5   6   7   8   9