Page 8 - Minicatalog AIRPORT CUP
P. 8

PROGRAM 17.09.2020

     8.00 - 13.00 Príjem psov
    10.00 - 14.00 Posudzovanie v kruhoch
    10.00 - 16.00 Výdaj cien
          Zápis do preukazu o pôvode psa sa nevykonáva. Platný doklad je
          posudok s podpisom rozhodcu.
          Záverečné súťaže
          - Najkrajší mladší dorast výstavy
          - Nakrajší dorast výstavy
          - Najkrajší veterán výstavy
          - Súťaž víťazov skupín FCI mladých
          - Súťaž o najkrajšieho mladého psa výstavy
          - Najkrajší jedinci z neuznaných plemien FCI (nastupujú jedince s titulom BOB)
          - Súťaž o víťazov skupín FCI
          - SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIEHO PSA VÝSTAVY     8.00 - 13.00 Entering the dogs
    10.00 - 14.00 Judging in the rings
    10.00 - 16.00 Prizes
          Inscription of result to the dog‘s pedigree is not made. A valid
          document is a judgement signed by the judge.
          Final competitions
          - Best Minor Puppy in Show
          - Best Puppy in Show
          - Best Veteran in Show
          - Best Junior in Group
          - Best Junior in Show
          - Non FCI breeds competition (for dogs with BOB title)
          - Best in Group
          - BEST IN SHOW
    Zmena programu vyhradená! / We reserve the right to change the program!

    Návratku-potvrdenie je potrebné vytlačiť spolu s
    katalógovým číslom. Bez vytlačenej návratky nebude
    umožnený vstup do areálu výstaviska.    The confirmation list must be printed together with
    the catalog number. Without a printed list, entry to
    the show ground will not be possible.

    8  www.dogshow.sk
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13