Page 13 - MINIKATALOG
P. 13

ROZHODCOVSKÝ ZBOR / LIST OF JUDGES

     Barlík Dušan, SK         Mikolková - Betinská Zuzana, SK
     Berchtold Peter F., AT      Molinari Carla, PT
     Blaha Monika, AT         Osório de Castro Catarina, PT
     Czechowski Krzysztof, PL     Özkan Alpay, TR
     De Cuyper Jos, BE        Paunović Dušan, RS
     Doedijns Rony, NL        Petkeviča Beata, LV
     Erdős László, HU         Tesics György, HU
     Felszéghyová Eva, SK       Uhlíková Monika, SK
     Havelka Tibor, SK        Urošević Milivoje, RS
     Chrpová Veronika, CZ       Václavík Miroslav, CZ
     Jandová Jiřina, CZ        Voláriková Linda, SK
     Johansson Karl-Erik, SE     Vondrouš Otakar, CZ
     Jursa Jozef, SK         Weron Grzegorz, PL
     Lozić Željko, RS         Zaķe Ligita, LV
     Majsniar Albín, SK

     Hlavný rozhodca / Chief judge: Ridarčíková Gabriela, SK          24.01.2020                           24.01.2020                           24.01.2020

     KOMISIA PRE PROTESTY / COMMISSION FOR PROTESTS
     Ridarčíková Gabriela, Štaudinger Juraj, Šuster Jozef

     Protest sa môže podať len z formálnych dôvodov, písomne vo výstavnej
     kancelárii, počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne
     so zložením vkladu 50 €, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa
     prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu – oceneniu, poradiu,
     udeleným titulom a pod. je neprípustný.
     A protest can only be submitted for formal reasons, in writing form, in
     the show office, at the time of the show until the judging in the ring is
     finished, against a deposit 50 eur, which will forfeit in case the decision of
     the committee is unfounded. Protest against any decision made by judge –
     grade, placement, titles, etc., is not allowed.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18