Page 10 - MINIKATALOG
P. 10

ZÁVEREČNÉ SÚŤAŽE

    VEĽKÁ NÁRODNÁ CENA
    Do súťaže nastupujú všetky vystavené psy a suky národných plemien SR: Slovenský čuvač,
    Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak a Tatranský durič.
    JUNIOR HANDLING
    Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť mladého vystavovateľa a svojho psa, bez zreteľa na
    to, či bol prihlásený na výstavu. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od
    14 do 17 rokov veku mladého vystavovateľa.
    NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV
    Do tejto súťaže môže majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ) prihlásiť svojho psa a svoju suku
    rovnakého plemena a rázu, ktoré boli posúdené na tejto výstave.
    NAJKRAJŠÍ MLADŠÍ DORAST VÝSTAVY
    Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede mladšieho dorastu titul „BEST
    MINOR PUPPY OF BREED“.
    CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
    Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch jedincov rovnakého
    plemena, sfarbenia a veľkosti, ktorí boli na tejto výstave posúdení. Nemusia byť v majetku
    chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej
    od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásení len do jednej
    chovateľskej skupiny. Vystavovateľ je povinný na požiadanie chovateľa požičať svojho psa do
    uvedenej súťaže. Prihlásiť sa treba vo výstavnej kancelárii v deň výstavy do 12. hodiny.
    NAJKRAJŠÍ DORAST VÝSTAVY
    Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede dorastu titul „BEST PUPPY OF BREED“.
    NAJKRAJŠÍ VETERÁN VÝSTAVY
    Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede veteránov získali titul „BEST VETERAN OF
    BREED“.
    NAJKRAJŠÍ JEDINEC VÝSTAVY Z TRIEDY ČESTNEJ
    Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede čestnej získali titul „BEST HONOR OF
    BREED“.
    VÍŤAZ SKUPINY FCI MLADÝCH
    Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede mladých titul „BEST JUNIOR OF
    BREED“, podľa príslušných skupín FCI.
    NAJKRAJŠÍ JEDINCI Z NEUZNANÝCH PLEMIEN FCI
    Do súťaže nastupujú víťazi plemien „BEST OF BREED“ (BOB), z neuznaných plemien FCI.
    VÍŤAZ SKUPINY FCI
    Do súťaže nastupujú víťazi plemien „BEST OF BREED“ (BOB), podľa príslušných skupín FCI.
    NAJKRAJŠÍ MLADÝ PES VÝSTAVY
    Do súťaže nastupujú 10-ti víťazi skupín FCI mladých.
    NAJKRAJŠÍ PES VÝSTAVY
    Do súťaže nastupujú 10-ti víťazi skupín FCI.    8  www.dogshow.sk
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15