Page 12 - MINIKATALOG
P. 12

PROGRAM 24.01.2020

     7.30 - 12.00 Katalógy / Príjem psov (HALA M1)
     9.30 - 15.00 Posudzovanie v kruhoch
    10.00 - 17.00 Výdaj cien, zápis do PP (HALA M1)
    12.45 - 14.45 Junior Handling - predkolá - kruh 9 (HALA M2)
       15.00 Záverečné súťaže (HALA M1)
          - Veľká cena národných plemien
          - Junior Handling - finále
          - Súťaž o najkrajší pár psov
          - Najkrajší mladší dorast výstavy
          - Súťaž o najkrajšiu chovateľskú skupinu
          - Nakrajší dorast výstavy
          - Najkrajší veterán výstavy
          - Najkrajší jedinec výstavy z triedy čestnej
          - Súťaž víťazov skupín FCI mladých
          - Najkrajší jedinci z neuznaných plemien FCI (nastupujú jedince s titulom BOB)
          - Súťaž o víťazov skupín FCI
          - Súťaž o najkrajšieho mladého psa výstavy
          - SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIEHO PSA VÝSTAVY     7.30 - 12.00 Catalogs / Entering the dogs (HALL M1)
     9.30 - 15.00 Judging in the rings
    10.00 - 17.00 Prizes, awards and results confirmation (HALL M1)
    12.45 - 14.45 Junior Handling - pre-judging in the Ring 9 (HALL M2)
       15.00 Final competitions (HALL M1)
          - Grand Prix National breeds
          - Junior Handling - Finals
          - Best Couple
          - Best Minor Puppy in Show
          - Best Breeder´s Group
          - Best Puppy in Show
          - Best Veteran in Show
          - Best Honor in Show
          - Best Junior in Group
          - Non FCI breeds competition (for dogs with BOB title)
          - Best in Group
          - Best Junior in Show
          - BEST IN SHOW

    Zmena programu vyhradená! / We reserve the right to change the program!
    10  www.dogshow.sk
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17