Page 3 - MINIKATALOG
P. 3

KATALÓG


                FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE - FCI
                  SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA - SKJ
                   ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV - ÚKK

                  ZVÄZ ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE - ZŠK-SR
                  NITRADOG CUP 24.01.2020
                   Medzinárodná výstava psov FCI

                  WINTER SHOW 25.01.2020

                   Medzinárodná výstava psov FCI

                NITRA WINNER SHOW 26.01.2020
                   Medzinárodná výstava psov FCI
                      NITRA
                   Výstavný výbor / Organizing committee
               Riaditeľ / Director      Vladimír Javorčík
               Námestník / Secondary     Jozef Šuster
               Generálny sekretár / Main secretary Juraj Štaudinger
               Ekonómka / Economist      Edita Králová
               Pokladňa / Cash desk      Renata Chlebanová
               Výstavná kancelária / Show Office Alexandra Chodúrová
               Technické zabezpečenie / Maintenance Viera Stloukalová
               Moderátor / Moderator     Dominika Hradská

               Hlavný rozhodca / Chief judge Gabriela Ridarčíková

                      Usporiadateľ / Organiser:
                        Výstava psov OZ
                   Svätoplukovo námestie 1, 949 01 Nitra
                        www.nitradog.sk
                       www.dogshow.sk
   1   2   3   4   5   6   7   8