Slovakia Dog Cup

NITRADOG Pribina Cup sú jednými z prvých výstav psov na Slovensku, z ktorých sa započítavajú  body do obľúbenej celoročnej súťaže – Slovakia Dog Cup. Podľa pravidiel súťaže sa síce jedincom zapísaných v zahraničných plemenných knihách započítavajú body do kategórie „OPEN”, avšak nevyhodnocujú sa v hlavnej súťaži.

Preto si dovoľujeme zdôrazniť, že ak už máte preregistrovaného Vášho psa v SPKP, resp.  v Plemennej knihe SÚCHNO, odporúčame požiadať o zmenu. K žiadosti priložte nascanovaný preukaz pôvodu, kde je viditeľný zápis. V prípade ak zmenu požiadate už aj pre výstavu NITRADOG, ktorú vieme akceptovať do 25.1. 2024, budú zmeny vykonané v systéme www.dogshow.sk a tým pádom sa už aj body z týchto výstav budú započítavať do spomenutej súťaže. Kontaktný e-mail je info@dogshow.sk.

Odporúčame požiadať o zmenu aj  v systéme www.onlinedogshows.sk , ak ste tak už neurobili a v tomto prípade žiadosť zasielajte na e mail kynologia@polovnictvo.sk .

Nebývate na Slovensku? Nevadí! Máme už spomínanú kategóriu otvorenú pre všetkých jedincov. Do Open Slovakia Dog Cupu sa započítavajú body všetkých psov, bez ohľadu do akej plemennej knihy sú zapísaní.

www.slovakiadogcup.sk