Aktuality

Milí vystavovatelia, veľmi si vážime, že ste prihlásili vaše psy na NITRADOG Pribina Cup…

Miesto výstavy

Výstavisko AGROKOMPLEX, Výstavná 4, 949 01 Nitra, VSTUP: Brána B3. Vnútorné priestory

Vstup na výstavisko z Akademickej ulice – brána B3: https://goo.gl/maps/LiLdzHpkbnaXN6aE8
Parkovné: 5,- EUR za osobné auto/deň, VAN: 10,- EUR /deň
Vstupné na výstavisko (pre vystavovateľov aj divákov) je bezplatné.

Program

Piatok 16.02.2024

7:30 - 13:00 Príjem psov
9:30 - 14:30 Posudzovanie v kruhoch
od 15:00 Záverečné súťaže

Sobota 17.02.2024

7:30 - 13:00 Príjem psov
9:30 - 14:30 Posudzovanie
od 15:00 Záverečné súťaže

Nedeľa 18.02.2024

7:30 - 13:00 Príjem psov
9:30 - 14:30 Posudzovanie
od 15:00 Záverečné súťaže

Všeobecné ustanovenia

Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa. Každý prihlasovaný pes musí mať preukaz o pôvode, nestačí doklad o registrácii (puppy card). Prihlášky psov, ku ktorým nebude do online systému nahraný preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznanou FCI, bude prihláška automaticky zmazaná (týka sa aj tried mladšieho dorastu a dorastu). Organizátor má právo odmietnuť prijať prihlášku bez udania dôvodu. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné. Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy nie je možné. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov. Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa. Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na výstave vystavovateľovi (či už pri posúdení vo výstavnom kruhu alebo na záverečných súťažiach), ktorý nie je riadne označený správnym a viditeľným katalógovým číslom jedinca, ktorého vystavuje! V prípade, že vystavovateľ nastúpi s nesprávnym číslom do záverečnej súťaže, dosiahnuté výsledky nebudú uvedené vo výsledkovej listine a ani započítané do celoročnej súťaže Slovakia Dog Cup.

Rozhodcovia

Zoznam rozhodcov na NITRADOG Pribina Cup nájdete tu.

Pre rozhodcu je na posúdenie na jeden deň naplánovaných do 80 jedincov. Rozhodcovia, ktorí budú mať na posúdenie vyšší počet prihlásených psov, nemusia písať posudky.

Chcete bližšie spoznať našich rozhodcov? Kliknite na daného rozhodcu v galérií a prečítajte si jeho životopis.

Galéria rozhodcov

Prihlásenie

Uzávierka a poplatky

Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného poplatku za psa (netýka sa súťaží). Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov spojených s prípravou výstav. Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky budú vrátené na účet, z ktorého boli uhradené do 30 dní po ukončení výstavy.

NITRADOG Pribina Cup - 3x CACIB
Za každú výstavu1. uzávierka 28.12.20232. uzávierka 11.01.20243. uzávierka 25.01.2024
za prvého psa45 Eur50 Eur55 Eur
za každého ďalšieho psa43 Eur48 Eur53 Eur
tr. mladší dorast, dorast, čestná a veteráni30 Eur35 Eur40 Eur
súťaže20 Eur25 Eur30 Eur

Platba len platobnou kartou! Výstavné poplatky je nutné uhradiť do 24 hodín.
Storno prihlášky nie je možné.
Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného poplatku za psa (netýka sa súťaží). Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov spojených s prípravou výstav. Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky budú vrátené na účet, z ktorého boli uhradené do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku vo výške 10 €.

Výstavné triedy

 • mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov
 • dorast 6 – 9 mesiacov
 • mladých 9 – 18 mesiacov
 • stredná 15 – 24 mesiacov
 • otvorená od 15 mesiacov
 • pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
 • šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
 • veteránov od 8 rokov
 • čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu). Táto trieda je mimo konkurencie a víťazi nie sú ocenení titulom CAC, ani nesúťažia o CACIB/BOB. Víťazi tried čestných so známkou “Výborná 1” súťažia v záverečných súťažiach v samostatnej súťaži.

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý, v triede mladšieho dorastu a dorastu s ocenením veľmi nádejný.

Zmenu triedy si môžete vykonať sami vo svojom menu do dátumu poslednej uzávierky bezplatne.

Crufts kvalifikácia

Crufts kvalifikácia – nedeľa, 18.02.2024

Jedince, ktoré získajú čakateľstvá FCI – CACIB a CAJC získavajú kvalifikáciu na Crufts 2025. Nebudú vydávané žiadne kartičky. SKJ zašle zoznam jedincov, ktorí získali Crufts kvalifikáciu priamo Anglickému Kennel Clubu.

Upozorňujeme, že pre vystavenie psa vo Veľkej Británii musí byť jedinec registrovaný Anglickým Kennel Clubom, alebo musíte pred prihlásením psa na výstavu požiadať Anglický Kennel Club o pridelenie ATC čísla. Len plemená uznané Anglickým Kennel Clubom môžu by prihlásené na výstavy vo Veľkej Británii. Viac informácii získate na http://www.crufts.org.uk/.

Tituly a čakateľstvá

 • CAJC SR
  Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých.
 • CAC SR
  Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1.
 • Reserve CAC
  Môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC.
 • FCI CACIB
  Čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy. Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám plemien uznaných FCI. Na udelenie môžu byť brané do úvahy len jedince, ktoré získali známku „Výborný 1″ v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
 • FCI Reserve CACIB
  Môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením V1 a jedinec s ocenením V2 z triedy, v ktorej bol udelený FCI-CACIB.
 • FCI CACIB JUNIOR
  Čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy mladých. Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám plemien uznaných FCI. Na udelenie môžu byť brané do úvahy len jedince, ktoré získali známku „CAJC” v triede mladých.
 • FCI CACIB VETERÁN
  Čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy veteránov. Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám plemien uznaných FCI. Na udelenie môžu byť brané do úvahy len jedince, ktoré získali známku „Výborný 1″ v triede veteránov.
 • BOJ – Najlepší mladý jedinec plemena
  Môže získať pes alebo suka z triedy mladých.
 • BOV – Najlepší veterán plemena
  Môže získať pes alebo suka z triedy veteránov.
 • BOB – Víťaz plemena
  Udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú pes a suka, ktoré získali FCI-CACIB JUNIOR, FCI-CACIB a FCI-CACIB VETERAN.
 • BOS
  Najlepší jedinec opačného pohlavia.

Špeciálne tituly

 • NITRADOG PUPPY WINNER
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý na ktorejkoľvek výstave NITRADOG obdrží 3x VN1 v triede mladšieho dorastu alebo dorastu.
 • NITRADOG JUNIOR WINNER
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý na ktorejkoľvek výstave NITRADOG obdrží 3x CAJC.
 • NITRADOG JUNIOR SUPER WINNER
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý na ktorejkoľvek výstave NITRADOG obdrží 3x CACIB-JUNIOR.
 • NITRADOG WINNER
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý na ktorejkoľvek výstave NITRADOG obdrží 3x CAC.
 • NITRADOG SUPER WINNER
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý na ktorejkoľvek výstave NITRADOG obdrží 3x CACIB.
 • NITRADOG HONORARY WINNER
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý na ktorejkoľvek výstave NITRADOG obdrží 3x V1 v triede čestnej.
 • NITRADOG VETERAN WINNER
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý na ktorejkoľvek výstave NITRADOG obdrží 3x V1 v triede veteránov.
 • NITRADOG VETERAN SUPER WINNER
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý na ktorejkoľvek výstave NITRADOG obdrží 3x CACIB-VETERAN.

Prvou výstavou kde sa čakateľstvá započítavajú je  NITRADOG St. Nicolaus Cup 07.12.2023.

 • DOGSHOW SK PUPPY WINNER
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý na každej z výstav NITRADOG, NOVOHRADDOG a DOGFESTIVAL obdrží aspoň 1x VN1 v triede mladšieho dorastu alebo dorastu.
 • DOGSHOW SK JUNIOR WINNER
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý na každej z výstav NITRADOG, NOVOHRADDOG a DOGFESTIVAL obdrží aspoň 1x CAJC.
 • DOGSHOW SK JUNIOR SUPER WINNER
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý na každej z výstav NITRADOG, NOVOHRADDOG a DOGFESTIVAL obdrží aspoň 1x CACIB-JUNIOR.
 • DOGSHOW SK WINNER
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý na každej z výstav NITRADOG, NOVOHRADDOG a DOGFESTIVAL obdrží aspoň 1x CAC.
 • DOGSHOW SK SUPER WINNER
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý na každej z výstav NITRADOG, NOVOHRADDOG a DOGFESTIVAL obdrží aspoň 1x CACIB.
 • DOGSHOW SK VETERAN WINNER
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý na každej z výstav NITRADOG, NOVOHRADDOG a DOGFESTIVAL obdrží aspoň 1x V1 v triede veteránov.
 • DOGSHOW SK VETERAN SUPER WINNER
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý na každej z výstav NITRADOG, NOVOHRADDOG a DOGFESTIVAL obdrží aspoň 1x CACIB-VETERAN.
 • DOGSHOW SK HONORARY WINNER
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý na každej z výstav NITRADOG, NOVOHRADDOG a DOGFESTIVAL obdrží aspoň 1x V1 v triede čestnej.

Prvou výstavou kde sa čakateľstvá započítavajú je  NITRADOG St. Nicolaus Cup 07.12.2023.

 • SLOVAKIA TRIPLE CROWN WINNER 2024
  Titul sa udeľuje jedincovi, ktorý v roku 2024 na každej z výstav NITRADOG, NOVOHRADDOG a DOGFESTIVAL obdrží aspoň 1x BOB.

Prvou výstavou kde sa čakateľstvá započítavajú je NITRADOG 16.02.2024

Súťaže

JUNIOR HANDLING
súťaž pre mladých vystavovateľov a ich psov. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov. Určí sa poradie prvých troch najlepších dvojíc. Viac info: www.juniorhandling.sk , prihlasovanie: www.clubdogshow.sk

V roku 2024 vypisuje Junior handling klub Slovensko celoročnú bodovaciu súťaž pre junior handlerov zo zahraničia – TOP OUTLANDER JUNIOR HANDLER 2024. Body sa budú započítavať aj zo súťaží Junior handling usporiadaných na našich troch výstavách Nitradog Pribina Cup 16.-18.02.2024. Prihlasovanie: www.clubdogshow.sk. Viac info: http://www.juniorhandling.sk/top-outlander/

VEĽKÁ NÁRODNÁ CENA
Do súťaže nastupujú jedince národných plemien SR: slovenský čuvač, slovenský kopov, slovenský hrubosrstý stavač, československý vlčiak a tatranský durič, ktoré získali BOB/Víťaz plemena.

NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV
Do tejto súťaže môže vystavovateľ/majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ) prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena a rázu, ktoré boli posúdené na tejto výstave.

CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch a maximálne piatich jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny.

NAJKRAJŠÍ MLADÝ JEDINEC VÝSTAVY (JUNIOR BIS)
Do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI mladých. Udeľuje sa poradie prvých troch.

NAJKRAJŠÍ JEDINEC VÝSTAVY (BIS)
Do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI. Udeľuje sa poradie prvých troch.

VÍŤAZ SKUPINY FCI MLADÝCH (JUNIOR BIG)
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali titul BOJ, podľa príslušných skupín FCI. Udeľuje sa poradie prvých troch.

VÍŤAZ SKUPINY FCI (BIG)
Do súťaže nastupujú víťazi plemien BOB, podľa príslušných skupín FCI. Udeľuje sa poradie prvých troch.

NAJKRAJŠÍ MLADŠÍ DORAST
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede mladšieho dorastu známku „Veľmi nádejný 1.“

NAJKRAJŠÍ DORAST
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede dorastu známku „Veľmi nádejný 1.“

NAJKRAJŠÍ VETERÁN
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede veteránov získali titul BOV.

NAJKRAJŠÍ JEDINEC TRIEDY ČESTNEJ
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede čestnej získali známku „Výborný 1.“

VÍŤAZ FCI Neuznaných plemien
Do súťaže nastupujú víťazi FCI neuznaných plemien – BOB.

Veterinárne podmienky

Každý pes musí mať očkovací preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platnými očkovaniami. Dovoľujeme si požiadať a odporučiť, aby psy mali očkovanie proti kotercovému kašľu.

 • Psy musia byť trvale označené transportérom (mikročipom) a identifikačné údaje musia byť uvedené v centrálnom registri spoločenských v zmysle platného zákona.
 • Riaďte sa pokynmi usporiadateľov a veterinárnych lekárov.
 • Dohliadnite ešte pred odchodom na výstavu na to aby ste mali so sebou petpass, v ňom aby boli vyznačené platné vakcinácie. Odporúčame skontrolovať funkčnosť čipu psa. Vyhnete sa zbytočným nepríjemnostiam.
 • Pred príchodom na kontrolné stanovisko majte pripravený petpas, tak aby ste nestrácali čas jeho hľadaním.

FCI neuznané plemená

Na výstavách sa môžu zúčastniť aj jedince FCI neuznaných plemien s platným zápisom v plemenných knihách členských krajín Medzinárodnej kynologickej federácie FCI. V rámci záverečných súťaží je pre FCI neuznané plemená vypísaná Súťaž o najkrajšieho jedinca FCI neuznaných plemien (v kruhu, kde budú neuznané plemená posúdené po skončení posudzovania všetkých plemien), do ktorej nastupujú jedince s titulom Víťaz plemena BOB. V záverečnom kruhu sa jedince FCI neuznaných plemien zúčastniť nemôžu. FCI neuznané plemená nemôžu byť navrhnuté na čakateľstvo FCI CACIB.

Predajcovia

Obchodné podmienky:

prenájom plochy: 15 € /deň/m²
registračný poplatok: 40 €

(v cene registračného poplatku je zahrnutý 1 vstup autom do areálu výstaviska počas výstavy, každé ďalšie auto je spoplatnené poplatkom 40 € na všetky výstavné dni)

Objednávky prijímame do: 25.01.2024

V prípade záujmu o elektrickú prípojku je potrebné uviesť túto skutočnosť v objednávke. Cena za elektrickú prípojku je uvedená v objednávke. Objednať plochu na predajný stánok je možné len na všetky 3 dni. Objednať je možné minimálny rozmer stánku 2 × 2 m. V prípade postavenia väčšieho stánku ako bol objednaný a zaplatený, bude udelená sankcia vo výške 100%.

Počet komerčných stánkov sa bude riešiť individuálne po zaslaní objednávky zverejnenej na web stránke výstavy, prijatým záujemcom bude zaslaná faktúra.

Objednávka:

Stiahnite si a vyplňte *.xls súbor OBJEDNÁVKA a zašlite mailom na tradestand@dogshow.sk

Slovanský večer

Dňa 17.02.2024 po skončení záverečných súťaží sa spoločne zabavíme pri bohatej slovenskej večeri, dobrom víne i nealko nápojoch, skvelej hudbe, kultúrnom programe a tombole na Slovanskom večeri.

Vy zaplatíte len 35 Eur za vstupenku a zvyšok za vás doplatí Nitradog!

Aký bude program?

– nepovinná “vnútorná očista”  borovičkou

– prípitok obľúbeným nápojom starých Slovanov medovinou

– expozícia Sokoliarov kráľa Svätopluka nám dá možnosť nahliadnuť do života starých Slovanov a nebude pritom chýbať ani náš fotokútik

– prvá aj druhá večera tradičných národných jedál

– biele aj červené víno z tunajších vinárskych regiónov

– vystúpenie kapely Valar hrajúcej stredoveký folk, autormi známej pesničky “Došlo pivo“.

– bohatá tombola ktorej výťažok podporí JUNIOR HANDLING KLUB SLOVENSKO

– zábava do neskorých nočných hodín s DJ KYPO, ktorý pripravil repertoár špeciálne pre tento večer.

 

Prihlasovanie na Slovanský večer cez www.dogshow.skObjednať vstupenku je možné do termínu 3. uzávierky Nitradog – tj. 25.01.2024, alebo do naplnenia kapacity (tj. aj po uzávierke, ak ešte sú voľné miesta – v systéme prihlasovanie ostáva otvorené.) Prihlásenie nie je viazané na účasť na výstave.