Predaj knihy a autogramiáda

Nikdy nebol majstrom, ani vicemajstrom sveta.  Nikdy ani nereprezentoval na svetovom šampionáte. Napriek tomu sa Ján Sudimák  zapísal zlatými písmenami do histórie chovu nemeckého ovčiaka. Veď kto z chovateľov môže uviesť štatistiku z ktorej by bolo zrejmé, že jeho odchovy, z chovateľskej stanice Eqidius, kolujú v krvi 37 účastníkov majstrovstiev sveta WUSV 2021 a z toho sa štyria umiestnili v prvej desiatke? Kto sa môže pochváliť, že v roku 2022 na svetovom šampionáte WUSV zo 121 účastníkov 43 špičkových psov malo v rodokmeni niektorý z odchovu Jána Sudimáka? Nájde sa ešte niekto kto by mohol  konštatovať, že jeho chovateľská práca je viditeľná v rodokmeňoch najúspešnejšej trojice, piateho, šiesteho a ôsmeho umiestneného v desiatke najlepších? Mimoriadny úspech vyzdvihuje aj skutočnosť, že sa nejedná o jedného jedinca, ktorý by mohol byť dielom náhody, ale na výraznom úspechu sa podieľalo takmer dve desiatky  jedincov. 

Je pre nás veľkou cťou, že autor si zvolil na autogramiádu aj naše podujatie NITRADOG a predstaví jedinečné dielo širokej kynologickej verejnosti.