Nový titul – ČESTNÝ ŠAMPIÓN

Nový titul na Slovensku – ČESTNÝ ŠAMPIÓN SLOVENSKA !!!


Poriadok pre udeľovanie titulu Čestný šampión Slovenska:
▪️ Pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede čestnej na medzinárodných výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
▪️ Ocenenia V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.

Platí pre Výborný 1 z triedy čestnej získané od 1.1.2023. Viac informácií a žiadosť nájdete na stránke SKJ: https://skj.sk/sk/sampionaty/cestny-sampion-slovenska/