3 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV VŠETKÝCH PLEMIEN ● 3x CACIB FCI

17. – 18. – 19. 2. 2023

VÝSLEDKY, KATALÓG, FOTOGRAFIE

 

MINIKATALÓG na všetky 3 dni

 

PIATOK - 17.02.2023:    Katalóg / Výsledky / Výsledky záverečných súťaží / Fotogaléria

SOBOTA - 18.02.2023:  Katalóg / Výsledky / Výsledky záverečných súťaží / Fotogaléria

NEDEĽA - 19.02.2023:  Katalóg / Výsledky / Výsledky záverečných súťaží / Fotogaléria

 

Všetkým vystavovateľom srdečne gratulujeme a ďakujeme za účasť!

MIESTO VÝSTAVY

Výstavisko AGROKOMPLEX, Výstavná 4, 949 01 Nitra, VSTUP: Brána B3. Vnútorné priestory

Vstup na výstavisko z Akademickej ulice – brána B3: https://goo.gl/maps/LiLdzHpkbnaXN6aE8
Parkovné: 5,- EUR za osobné auto/deň, VAN: 10,- EUR /deň


PROGRAM

Piatok ● Sobota ● Nedeľa:
7:30 – 13:00      Príjem psov
9:30 – 14:30      Posudzovanie v kruhoch
15:00                  Záverečné súťaže

Zmena programu vyhradená!


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa. Každý prihlasovaný pes musí mať preukaz o pôvode, nestačí doklad o registrácii (puppy card). Prihlášky psov, ku ktorým nebude do online systému nahraný preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznanou FCI, bude prihláška aicky zmazaná (týka sa aj tried mladšieho dorastu a dorastu). Organizátor má právo odmietnuť prijať prihlášku bez udania dôvodu. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné. Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy nie je možné. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.
Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.

Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na výstave vystavovateľovi (či už pri posúdení vo výstavnom kruhu alebo na záverečných súťažiach), ktorý nie je riadne označený správnym a viditeľným katalógovým číslom jedinca, ktorého vystavuje! V prípade, že vystavovateľ nastúpi s nesprávnym číslom do záverečnej súťaže, dosiahnuté výsledky nebudú uvedené vo výsledkovej listine a ani započítané do celoročnej súťaže Slovakia Dog Cup.


ROZHODCOVIA

Vážení vystavovatelia,

veľmi si vážime vašu priazeň, ktorú ste nám prejavili tým, že ste vašich psov prihlásili na tohtoročnú výstavu NITRADOG Carnival Cup. Rekordný počet psov pre nás znamená veľký záväzok a zodpovednosť pred vystavovateľmi, rozhodcami a tiež pred širokou kynologickou verejnosťou.

Sme veľmi šťastní, že sa na našu výstavu prihlásil celkovo rekordný počet psov z 28 krajín štyroch kontinentov. Ak chceme zabezpečiť, aby každý rozhodca mal na opis psa v priemere tri minúty, tak ako to odporúča výstavný poriadok FCI, museli sme pozvať ďalších rozhodcov. Veríme, že adekvátne zastúpia kolegov, ktorí boli pôvodne zverejnení na rozpise. Z uvedeného dôvodu sme vykonali zmeny rozhodcov. V prípade sa zmena týka aj vašich psov a ak vám „náhradný" rozhodca nevyhovuje, ponúkame možnosť odhlásiť psa z výstavy. V žiadosti, ktorú adresujte prosím na office@dogshow.sk uveďte:

- vaše meno a priezvisko
- meno Vášho psa s uvedením plemena
- dátum z ktorého žiadate psa odhlásiť
- číslo účtu, na ktorý budeme môcť vrátiť výstavný poplatok.

Odhlásenie nám prosím nahláste najneskôr do 7.2.2023 do 24.00. V neskoršom termíne už žiaľ nebudeme môcť žiadosť akceptovať.

Aktuálny rozpis rozhodcov k jednotlivým plemenám nájdete na:

Zoznam rozhodcov - piatok
Zoznam rozhodcov - sobota
Zoznam rozhodcov - nedeľa

Zoznam rozhodcov - záverečné súťaže

Napriek tomu, že sme boli nútení vykonať zmeny v rozpise rozhodcov veríme, že nám zachováte priazeň a že sa spolu stretneme či už o pár dní v Nitre, prípadne Lučenci, Veľkej Ide, alebo v decembri opätovne na výstavisku Agrokomplex v Nitre.


PRIHLÁSENIE

www.dogshow.sk

Online štatistiku obsadenia tried nájdete tu: http://dogshow.sk/statistics.php
Na výstave sa budú písať posudky. Okamžite po ukončení posudzovania Vášho psa bude posudok viditeľný vo Vašom menu na www.dogshow.sk. Posudok bude viditeľný len pre Vás!

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.


UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK A VÝSTAVNÉ POPLATKY

 NITRADOG ● CARNIVAL CUP ● 3x CACIB
 za každú výstavu

1. uzávierka
27. 12. 2022

2. uzávierka
10. 01. 2023

3. uzávierka
31. 01. 2023

 za prvého psa

45 EUR

50 EUR

55 EUR

 za každého ďalšieho

43 EUR

48 EUR

53 EUR

 tr. mladší dorast, dorast, čestná a veteránov

30 EUR

35 EUR

40 EUR

 súťaže

20 EUR

25 EUR

30 EUR

Platba len platobnou kartou! Výstavné poplatky je nutné uhradiť do 24 hodín.
Storno prihlášky nie je možné.
Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného poplatku za psa (netýka sa súťaží). Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov spojených s prípravou výstav. Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky budú vrátené na účet, z ktorého boli uhradené do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku vo výške 10 €.


VÝSTAVNÉ TRIEDY

  • mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov
  • dorast 6 – 9 mesiacov
  • mladých 9 – 18 mesiacov
  • stredná 15 – 24 mesiacov
  • otvorená od 15 mesiacov
  • pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
  • šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
  • veteránov od 8 rokov
  • čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu). Táto trieda je mimo konkurencie a víťazi nie sú ocenení titulom CAC, ani nesúťažia o CACIB/BOB. Víťazi tried čestných so známkou "Výborná 1" súťažia v záverečných súťažiach v samostatnej súťaži.

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý, v triede mladšieho dorastu a dorastu s ocenením veľmi nádejný.

Zmenu triedy si môžete vykonať sami vo svojom menu do dátumu poslednej uzávierky bezplatne.


CRUFTS KVALIFIKÁCIA

Crufts kvalifikácia - nedeľa, 19.02.2023

Jedince, ktoré získajú čakateľstvá FCI – CACIB a CAJC získavajú kvalifikáciu na Crufts 2024. Nebudú vydávané žiadne kartičky. SKJ zašle zoznam jedincov, ktorí získali Crufts kvalifikáciu priamo Anglickému Kennel Clubu.

Upozorňujeme, že pre vystavenie psa vo Veľkej Británii musí byť jedinec registrovaný Anglickým Kennel Clubom, alebo musíte pred prihlásením psa na výstavu požiadať Anglický Kennel Club o pridelenie ATC čísla. Len plemená uznané Anglickým Kennel Clubom môžu by prihlásené na výstavy vo Veľkej Británii. Viac informácii získate na http://www.crufts.org.uk/.


TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

● CAJC SR

Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých.

● CAC SR

Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1.
● Reserve CAC

Môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC.
● FCI CACIB

Čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy. Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám plemien uznaných FCI. Na udelenie môžu byť brané do úvahy len jedince, ktoré získali známku „Výborný 1" v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.

● FCI Reserve CACIB

Môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením V1 a jedinec s ocenením V2 z triedy, v ktorej bol udelený FCI-CACIB.
● FCI CACIB JUNIOR

Čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy mladých. Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám plemien uznaných FCI. Na udelenie môžu byť brané do úvahy len jedince, ktoré získali známku „CAJC" v triede mladých.

● FCI CACIB VETERÁN

Čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy veteránov. Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám plemien uznaných FCI. Na udelenie môžu byť brané do úvahy len jedince, ktoré získali známku „Výborný 1" v triede veteránov.

● BOJ – Najlepší mladý jedinec plemena

Môže získať pes alebo suka z triedy mladých.

● BOV – Najlepší veterán plemena

Môže získať pes alebo suka z triedy veteránov.
● BOB – Víťaz plemena

Udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú pes a suka, ktoré získali BOJ, FCI-CACIB a BOV.
● BOS

Najlepší jedinec opačného pohlavia

 


SÚŤAŽE

JUNIOR HANDLING
súťaž pre mladých vystavovateľov a ich psov. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov. Určí sa poradie prvých troch najlepších dvojíc. Viac info: www.juniorhandling.sk , prihlasovanie: www.clubdogshow.sk 

VEĽKÁ NÁRODNÁ CENA
Do súťaže nastupujú jedince národných plemien SR: slovenský čuvač, slovenský kopov, slovenský hrubosrstý stavač, československý vlčiak a tatranský durič, ktoré získali BOB/Víťaz plemena.

NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV
Do tejto súťaže môže vystavovateľ/majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ) prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena a rázu, ktoré boli posúdené na tejto výstave.

CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch a maximálne piatich jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny.

NAJKRAJŠÍ MLADÝ JEDINEC VÝSTAVY (JUNIOR BIS)

Do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI mladých. Udeluje sa poradie prvých troch.


NAJKRAJŠÍ JEDINEC VÝSTAVY (BIS)
Do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI. Udeluje sa poradie prvých troch.

 

VÍŤAZ SKUPINY FCI MLADÝCH (JUNIOR BIG)
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali titul BOJ, podľa príslušných skupín FCI. Vyberá sa prvý z nich.

 

VÍŤAZ SKUPINY FCI (BIG)
Do súťaže nastupujú víťazi plemien BOB, podľa príslušných skupín FCI. Udeluje sa poradie prvých troch.

 

NAJKRAJŠÍ MLADŠÍ DORAST
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede mladšieho dorastu známku „Veľmi nádejný 1.“

 

NAJKRAJŠÍ DORAST
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede dorastu známku „Veľmi nádejný 1“.

 

NAJKRAJŠÍ VETERÁN
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede veteránov získali titul BOV.

 

NAJKRAJŠÍ JEDINEC TRIEDY ČESTNEJ
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede čestnej získali známku „Výborný 1“.

 

VÍŤAZ FCI Neuznaných plemien
Do súťaže nastupujú víťazi FCI neuznaných plemien – BOB.

 


VETERINÁRNE PODMIENKY

Každý pes musí mať očkovací preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platnými očkovaniami. Dovoľujeme si požiadať a odporučiť, aby psy mali očkovanie proti kotercovému kašľu.


FCI NEUZNANÉ PLEMENÁ

Na výstavách sa môžu zúčastniť aj jedince FCI neuznaných plemien s platným zápisom v plemenných knihách členských krajín Medzinárodnej kynologickej federácie FCI. V rámci záverečných súťaží je pre FCI neuznané plemená vypísaná Súťaž o najkrajšieho jedinca FCI neuznaných plemien (v kruhu, kde budú neuznané plemená posúdené po skončení posudzovania všetkých plemien), do ktorej nastupujú jedince s titulom Víťaz plemena BOB. V záverečnom kruhu sa jedince FCI neuznaných plemien zúčastniť nemôžu. FCI neuznané plemená nemôžu byť navrhnuté na čakateľstvo FCI  CACIB.


KARNEVALOVÝ VEČIEROK

Určite nebude ako v Benátkach...
Nebude ani ako v Riu...
Ale bude prvýkrát náš!

Viac informácií o karnevalovom večierku plnom zábavy nájdete tu.


KOMERČNÉ STÁNKY ● PREDAJCOVIA

Obchodné podmienky:

prenájom plochy:          15 € /deň/m²
registračný poplatok:     40 €

(v cene registračného poplatku je zahrnutý 1 vstup autom do areálu výstaviska počas výstavy, každé ďalšie auto je spoplatnené poplatkom 40 € na všetky výstavné dni)

Objednávky prijímame do: 31.01.2023

V prípade záujmu o elektrickú prípojku je potrebné uviesť túto skutočnosť v objednávke. Cena za elektrickú prípojku je uvedená v objednávke. Objednať plochu na predajný stánok je možné len na všetky 3 dni. Objednať je možné minimálny rozmer stánku 2 × 2 m. V prípade postavenia väčšieho stánku ako bol objednaný a zaplatený, bude udelená sankcia vo výške 100%.

Počet komerčných stánkov sa bude riešiť individuálne po zaslaní objednávky zverejnenej na web stránke výstavy, prijatým záujemcom bude zaslaná faktúra.

Objednávka:

Stiahnite si a vyplňte *.xls súbor OBJEDNÁVKA a zašlite mailom na tradestand@dogshow.sk


PERSONÁL DO KRUHOV

V prípade záujmu o prácu na výstave vo funkcii zapisovateľa/vedúceho kruhu alebo tlmočníka vyplňte prosím tento DOTAZNÍK.


KONTAKT

info@dogshow.sk